คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพิ่มรอบรับตรงอิสระ 2565 สมัครฟรี ไม่มีสอบ

09 Jun 2022

เปิดรับนักศึกษาใหม่!! ไม่มีค่าสมัคร!! ไม่มีการสอบ!!

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพิ่มรอบรับตรงอิสระ 2565 สมัครฟรี ไม่มีสอบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 5) รับตรงอิสระ

สมัครได้ที่ https://forms.gle/5wdwQnQaKPn8xv9f9

ตั้งแต่วันที่ 6 - 24 มิถุนายน 2565

หลักสูตรที่เปิดรับ

  • 6601 จิตรกรรม
  • 6611 ดนตรี (ไทย/สากล)
  • 6613 นาฏศิลป์ไทย
  • 6618 การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์