รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ประสบความสำเร็จผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกให้ผู้สูงอายุยากไร้จำนวน 200 ข้อ

19 May 2022

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บรรลุความสำเร็จผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ครบจำนวน 200 ข้อจากผู้ป่วยจำนวน 150 คน พร้อมทั้งชูความเป็นผู้นำด้านผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียมด้วยแผนเปิด "ศูนย์การผ่าตัดเปลี่ยนข้อธรรมศาสตร์" ที่นับเป็นการรวบรวมนวัตกรรมการผ่าตัด และการนำเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียมมาใช้เป็นที่แรกในโรงพยาบาลภาครัฐในประเทศไทย เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวางตำแหน่งข้อและลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อโดยรอบทั้งนี้ รวมทั้ง เพื่อเป็นการยกระดับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียมให้มีคุณภาพในระดับนานาชาติและคาดว่าศูนย์ฯ นี้จะสามารถเปิดให้บริการในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2565 นี้

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ประสบความสำเร็จผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกให้ผู้สูงอายุยากไร้จำนวน 200 ข้อ

รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ กล่าวว่า "ตลอดการดำเนินโครงการ "จิตอาสาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเพื่อผู้ป่วยยากไร้" ทำให้เราทราบว่ามีผู้ป่วยสูงอายุในประเทศเรายังขาดโอกาสในการเข้าถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างประชากรของประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยโครงการนี้ได้ริเริ่มมาตั้งแต่วันฉลองครบรอบ 85 ปีในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2562 ซึ่งเกิดขึ้นจากดำริของ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และ รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อเข่าข้อสะโพกเสื่อมได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมและสามารถช่วยตนเองได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ลดการเป็นภาระแก่ครอบครัว นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองช่วยเหลือสังคมด้วยการเข้าร่วมเป็นจิตอาสามาช่วยทำการผ่าตัดนอกเวลาราชการ โครงการนี้ได้ทำมาต่อเนื่องเป็นเวลาสามปี และภายในสองปีแรกเราได้เปลี่ยนข้อให้ผู้ป่วยปีละ100 ข้อ แต่ในปีนี้ได้ดำเนินการเปลี่ยนข้อให้ผู้ป่วยถึง200 ข้อ ในเวลาเพียงสี่เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565"

นางจุก สารวิก กล่าวว่า "ก่อนผ่านั้นป้าทำอะไรไม่ได้เลย มันปวด ลุกขึ้นยืนแล้วเจ็บ แต่หลังจากที่ได้รับการผ่าข้อแล้วอาการก็ดีขึ้นเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์เลย ทำงานได้เหมือนเดิม ขอขอบคุณที่ให้โอกาสป้าได้เข้ามาร่วมผ่าในโครงการนี้ เพราะหากพลาดโอกาสในครั้งนี้แล้วป้าก็คงต้องทนเจ็บปวดไปตลอดชีวิตและอาจจะเดินไม่ได้ด้วย ป้ารู้สึกประทับมากที่สุดก็คือหลังผ่ามา 10 วันป้าเดินได้เลย เหมือนได้กลับมาใช้ชีวิตใหม่จริงๆ ป้าขอบคุณมากค่ะ"

นางสาวสมจิตร สำเภาทอง กล่าวถึงอาการหลังผ่าตัดว่า "หลังการผ่าตัดรู้สึกดีมาก ตอนนี้เวลานอนและยืนไม่ปวดแล้ว ทีมคุณหมอและพยาบาลก็เอาใจใส่ดูแลดีมากๆ ดิฉันประทับใจมากที่คนรายได้น้อยอย่างดิฉันก็มีโอกาสผ่าตัดในโครงการดีๆ แบบนี้ ทำให้ดิฉันมีกำลังใจและดีใจมากที่ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลาน และอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ"

"ศูนย์การผ่าตัดเปลี่ยนข้อธรรมศาสตร์" เป็นหนึ่งในรูปแบบบริการพิเศษรูปแบบใหม่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯแบบวันสต็อปเซอร์วิส เพื่อมอบความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการและมุ่งเน้นคุณภาพการรักษาที่ดีที่สุด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยตลอดเส้นทางการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์การรักษาที่ดียิ่งขึ้นและได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกใหม่ที่มีคุณภาพสูงและสามารถใช้งานได้นาน ตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล 4.0 ด้วยระบบบริการทันสมัยและการรักษาพยาบาลด้วยนวัตกรรมการระงับปวด การผ่าตัดเทคนิคใหม่ๆ ที่มีความแม่นยำสูงขึ้น อาทิ การนำเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัดดังกล่าว" รศ.นพ.พฤหัส กล่าวสรุป

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ประสบความสำเร็จผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกให้ผู้สูงอายุยากไร้จำนวน 200 ข้อ