ธนาคารเอชเอสบีซี ประกาศผลทีมชนะเลิศโครงการประกวดสุดยอดการวิเคราะห์และทำแผนธุรกิจ HSBC Thailand Business Case Competition 2022

18 May 2022

จากการประกวดสุดยอดการวิเคราะห์และทำแผนธุรกิจ หรือ HSBC Thailand Business Case Competition 2022 จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล Team Stonk ทีมนักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทีมที่ชนะเลิศ คว้ารางวัลเงินสด 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และจะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติโครงการ HSBC/HKU Asia Pacific Business Case Competition ต่อไปในเดือนมิถุนายน 2565 นี้

ธนาคารเอชเอสบีซี ประกาศผลทีมชนะเลิศโครงการประกวดสุดยอดการวิเคราะห์และทำแผนธุรกิจ HSBC Thailand Business Case Competition 2022

นายจอร์โจ กัมบา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ได้กล่าวชื่นชมการนำเสนอแผนงานอันเยี่ยมยอดของทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 4 ทีมว่า สามารถนำเสนอกลยุทธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายสำหรับโจทย์ธุรกิจที่ได้รับ โดยทุกทีมมีเวลาทำงานและเตรียมนำเสนอให้เสร็จสิ้นภายในเวลาเพียง 6 ชั่วโมง ทั้งนี้ถือว่าทุกทีมเป็นทีมที่ชนะ

ในรอบชิงชนะเลิศของโครงการ HSBC Thailand Business Case Competition 2022 ดังกล่าว ทีมที่ผ่านเข้ารอบต่างนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาเดียวกัน โดยต้องใช้ความรู้ความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ อาศัยความรู้และทักษะด้านการตลาด ซัพพลายเชน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในแผนที่นำเสนอ โดยอีก 3 ทีม ที่ร่วมผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ ทีม Raven Consulting จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) ทีม 3PJ Consulting จากคณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2) และทีม Smart Consulting จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3)

พร้อมกันนี้ นายกัมบา ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่เข้าร่วมการตัดสินในครั้งนี้ ทั้งผู้ที่สามารถมาร่วมตัดสินด้วยตนเองและตัดสินผ่านการถ่ายทอดสดทางซูม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ตั้งข้อซักถามหลังการนำเสนอของแต่ละทีม รวมถึงให้ข้อแนะนำ และข้อคิดเห็นเชิงธุรกิจที่เฉียบคมที่เป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันตลอดระยะเวลา 3 วัน ซึ่งในการประกวดของปีนี้มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 20 ทีม จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ จำนวน 6 แห่ง  

ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วยนักธุรกิจระดับแถวหน้าของไทย ได้แก่ นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการจัดการ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นายทินวัฒน์ พุกกะมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัทเบเคอร์ แม็คเคนซี่ จำกัด นายอัชวิน ราชโกปาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด นายธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทแอสเซนด์ มันนี่ จำกัด นายสตีเฟ้นท์ อาร์ชเวิรท กรรมการผู้จัดการ ฮัทชิสัน พอร์ท ประจำประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ นายจอร์โจ กัมบา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย

นอกจากนี้ ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศยังได้มีการมอบรางวัล Best Speaker หรือรางวัลผู้นำเสนอยอดเยี่ยม โดยผู้ชนะได้แก่ นางสาวสุชาดา เจริญกิตติธรรม จากทีม Smart Consulting จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการประกวดสุดยอดการวิเคราะห์และทำแผนธุรกิจ HSBC Thailand Business Case Competition จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนานักธุรกิจชั้นนำในอนาคต เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนาและฝึกฝนการคิดเชิงวิพากษ์ เรียนรู้ทักษะการแก้ไขปัญหา การนำเสนอ การทำงานเป็นทีมภายใต้กำหนดระยะเวลา และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยการนำเสนอแนวทางผ่านคณะกรรมการที่มาจากองค์กรธุรกิจระดับชั้นนำต่าง ๆ ของประเทศไทย

จากภาพ: นายกฤษฏา แพทย์เจริญ (แถวยืน - ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายลูกค้าธุรกิจ Wholesale Banking ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย นายสตีเฟ้นท์ อาร์ชเวิรท (แถวยืน - ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฮัทชิสัน พอร์ท ประจำประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายอัชวิน ราชโกปาล (แถวยืน - ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด นายจอร์โจ กัมบา (แถวยืน - ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย และนางสุดาพันธ์ ทวีธรรมสถิตย์ (แถวยืน - ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตลาดเงิน  ตลาดทุน ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับ Team Stonk ทีมนักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีมชนะเลิศการประกวดสุดยอดวิเคราะห์และทำแผนธุรกิจ HSBC Thailand Business Case Competition 2022 ทีม Raven Consulting จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (รองชนะเลิศอันดับ 1) ทีม 3PJ Consulting จากคณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รองชนะเลิศอันดับ 2) ทีม Smart Consulting จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รองชนะเลิศอันดับ 3) ทั้งนี้ Team Stonk ทีมนักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติโครงการ HSBC/HKU Asia Pacific Business Case Competition เดือนมิถุนายนศกนี้ (รูปแบบออนไลน์)