ฮีโร่ ปลุกพลังการให้ ส่งถุงขยะ บุกเมืองพัทยา สร้างเมืองท่องเที่ยวต้นแบบในด้านจัดการขยะ

12 Jul 2022

'ฮีโร่' โดย บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ตอกย้ำความเป็นผู้นำถุงขยะ เดินหน้าช่วยลดปัญหาขยะล้นประเทศ ลุยกิจกรรมช่วยสังคมต่อเนื่อง สนับสนุนถุงขยะมูลค่า 577,572 บาท เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการปลุกพลังแห่งการให้ ในสังคมเพื่อคนในท้องที่พัทยา และส่งเสริมให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวต้นแบบในด้านจัดการขยะโดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา รับมอบถุงขยะ 'ฮีโร่'

ฮีโร่ ปลุกพลังการให้ ส่งถุงขยะ บุกเมืองพัทยา สร้างเมืองท่องเที่ยวต้นแบบในด้านจัดการขยะ

นาย ทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด กล่าวว่า "กิจกรรมการสนับสนุนถุงขยะนี้จะดำการไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นนโยบายการมีส่วนร่วมในการดูแลและช่วยกำจัดขยะของบริษัท ซึ่งเป้าหมายของเราคือการอยากเห็นความสะอาดและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม อีกทั้งยังเป็นการให้กลับคืนสู่สังคมเพื่อความน่าอยู่ โดยเฉพาะเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างเมืองพัทยา การเดินหน้าสนับสนุนให้เมืองปราศจากขยะในครั้งนี้จึงเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่ฮีโร่ได้มีส่วนร่วม เพื่อเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับเมืองท่องเที่ยวที่ความสะอาดถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน ทั้งนี้นอกจากการตระหนักถึงความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่แล้ว ฮีโร่ยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ โดยถุงขยะของฮีโร่ใช้นวัตกรรมการผลิตและการนำถุงพลาสติกเก่ามารีไซเคิลเป็นสินค้าใหม่ ซึ่งถือเป็นโรงงานแห่งแรกที่ใช้นวัตกรรมรีไซเคิล นำพลาสติกเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และพลาสติกครัวเรือนที่อยู่ในบ่อขยะมาหมุนเวียนใช้ (Landfill Recycling Innovation) จนได้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพ และสามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้น้ำ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการใช้งาน ซึ่งนี่คือแนวคิดในการทำกิจการเพื่อสังคม Social Enterprise (SE) โดยการนำขยะพลาสติกหมุนเวียนกลับมาเป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตเป็นสินค้าใหม่ และพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 'HERO ECO' ถุงขยะพลาสติกรีไซเคิลรักษ์โลกอีกด้วย"

นอกจากนี้ 'ฮีโร่' ยังตั้งเป้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย และระบบการกำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน ด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮีโร่ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียได้ที่ Website: http://hero-lifestyle.com/

Facebook: https://www.facebook.com/HeroLifestyle

ฮีโร่ ปลุกพลังการให้ ส่งถุงขยะ บุกเมืองพัทยา สร้างเมืองท่องเที่ยวต้นแบบในด้านจัดการขยะ