กระทรวงวัฒนธรรม ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทย ไปทั่วโลก

27 Jun 2022

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานและร่วมแสดงความยินดีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทางช่องรายการ Thainess ระหว่าง กระทรวงวัฒนธรรม กับ บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด (ช่อง Thainess) เพื่อกระจายการรับรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ผ่านสื่อทีวีในต่างประเทศทั่วโลก โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และนายอมรภัทร ชมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด เข้าร่วม

กระทรวงวัฒนธรรม ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทย ไปทั่วโลก

ในความร่วมมือกันครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูล โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ให้สามารถผลิตออกไปตรงตามข้อเท็จจริง ในขณะที่ เนกซ์สเตป ให้การสนับสนุนด้านช่องทางออกอากาศไปทั่วโลก โดยในระยะแรกเริ่มที่ภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และโอเชียเนีย (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ก่อนจะขยายไปสู่ยุโรปและอเมริกาต่อไป ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยเป็นของตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาช่องทางสื่อของต่างประเทศอีกต่อไป

เนกซ์สเตป จะทำหน้าที่ออกอากาศ ช่อง Thainess ผ่านดาวเทียมไปทั่วโลก กระจายข้อมูล ข่าวสาร ศิลปะ วัฒนธรรม จากไทยสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี ออนไลน์ และมือถือในแต่ละประเทศ โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์จากการพัฒนาโครงข่ายช่องรายการทีวีระดับโลกมาร่วมงานด้วย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการ Thainess นี้ จะประสบความสำเร็จ

นายอมรภัทร ชมรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เนกซ์สเตป กล่าวว่า ต่อไปนี้การประชาสัมพันธ์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจะไม่ได้อยู่แต่ในประเทศไทยอีกต่อไป แต่จะได้รับรู้จากผู้คนทั่วโลกผ่านช่องทางสื่อที่เราควบคุมทิศทางเอง เข้าสู่บ้านเรือนและมือถือทั่วโลก ซึ่งจะมีผลดีกับภาพลักษณ์ของประเทศ ทำให้แบรนด์ไทยแลนด์แข็งแกร่ง ทำให้การท่องเที่ยวดีขึ้น สินค้าแบรนด์ไทยจะได้รับการตอบรับมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารไทย ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยส่งออกวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมสื่อไทย (Thai Series) ดนตรีไทย (Thai Pop) และศิลปินไทย (Thai Artist) จะได้รับการยอมรับจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น แข่งขันกับประเทศอื่นได้ โดย เนกซ์สเตป เปิดกว้างที่จะทำงานร่วมกับผู้ผลิตคนไทยทุกคน เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในตลาดโลก

ช่องทีวี Thainess จะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศไทย คือการผลิตรายการด้านสารคดีและไลฟ์สไตล์ โดยผู้ผลิตรายการไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรุงเทพฯ แต่จะกระจายตัวอยู่ในต่างจังหวัด ทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปในท้องถิ่นทั่วประเทศ และเป็นการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นไปในตัว คาดว่าจะช่วยสนับสนุน นำนักท่องเที่ยวเข้ามาไทยได้ 10 ล้านคน และนำเม็ดเงินด้านการส่งออกสู่ประเทศไทย ประมาณ 8.9 ล้านล้านบาท

กระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นแกนหลักในการดำเนินงานด้าน Soft Power หรือ Cultural Influence ซึ่งคือการใช้อิทธิพลทางด้านวัฒนธรรม ในการก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศ และร่วมมือกับหน่วยงานด้านต่าง ๆ

เนกซ์สเตป คือสื่อที่มีแนวคิดสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถ้วนหน้า ปัจจุบันมีโครงข่ายทีวีดาวเทียม Good TV ที่มีช่องคุณภาพด้านสารคดีออกอากาศในประเทศไทย และมีช่อง Thainess ออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษไปทั่วโลก เริ่มออกอากาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านดาวเทียมเอเซียแซท 7