กองทรัสต์ SPRIME เพิ่มศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เข้าลงทุนใน "โครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย

27 Jun 2022

กองทรัสต์ S Prime Growth Leasehold Real Estate Investment Trust (SPRIME) ได้เข้าลงทุนใน "โครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก" มูลค่า 213 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อย หลังได้รับอนุมัติวงเงินกู้ทั้งจำนวนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พร้อมชูคุณภาพทรัพย์สินด้วยทำเลในย่านธุรกิจที่สำคัญ ใกล้ห้าแยกลาดพร้าวและรถไฟฟ้า BTS และ MRT โดดเด่นด้วยอัตราการเช่าพื้นที่สูงถึง 96.5% (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) มุ่งเน้นเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานและความสามารถในการสร้างผลกำไรแก่ SPRIME

กองทรัสต์ SPRIME เพิ่มศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เข้าลงทุนใน "โครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย

นายอรรชวิชย์ สิงห์สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท หรือ SPRIME เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 (ไฟลิ่ง) ของ SPRIME ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการตอบรับเพื่อนับหนึ่งไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนการลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยสิทธิการเช่าในโครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก และสิทธิการเช่าในโครงการอาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ด้วยมูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 6,113 ล้านบาท ล่าสุด กองทรัสต์ SPRIME ได้เดินหน้าเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าในโครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก ระยะเวลาประมาณ 26 ปี จากบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด ในเครือ บมจ.สิงห์ เอสเตท เป็นที่เรียบร้อย โดยมีมูลค่ารวม 213 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุนมาจากเงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งจำนวน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วย SPRIME และยังดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่เหมาะสม

สำหรับการลงทุนในโครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 2,760 ตารางเมตรประกอบด้วย สิทธิการเช่าพื้นที่ค้าปลีก สิทธิการเช่าพื้นที่ส่วนกลางส่วนที่เหลือจากการลงทุนครั้งแรกของ SPRIME โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงานของโครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าพื้นที่และผู้มาติดต่อใช้บริการ ทั้งนี้ อาคารซันทาวเวอร์สนับเป็นหนึ่งในโครงการคุณภาพของกลุ่ม บมจ.สิงห์ เอสเตท ตั้งอยู่บนทำเลธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนเหนือ ติดถนนวิภาวดีรังสิตเชื่อมต่อกับถนนพหลโยธิน ใกล้ห้าแยกลาดพร้าว สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต รวมถึงรถไฟฟ้า MRT สถานีจตุจักร

โครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีอัตราการเช่าพื้นที่สูงถึง 96.5% และอัตราค่าเช่าเฉลี่ยตารางเมตรละ 1,049 บาทต่อเดือน รวมถึงมีผู้เช่าที่หลากหลายทั้งร้านค้าประเภทต่างๆ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อและร้านกาแฟ เป็นต้น อีกทั้งได้รับการต่อสัญญาเช่าจากผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในพื้นที่ค้าปลีกอาคารซันทาวเวอร์สในครั้งนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพและความแข็งแกร่งให้แก่การดำเนินงานของกองทรัสต์ SPRIME

ขณะที่ความคืบหน้าการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 หลังจากที่ SPRIME ได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ปัจจุบันได้รับการตอบรับเพื่อนับหนึ่งไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งคาดว่าไฟลิ่งจะมีผลบังคับใช้และได้รับอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ในลำดับถัดไป โดยระหว่างนี้บริษัทฯ จะร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พิจารณาช่วงราคาเสนอขายและระยะเวลาจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน เพื่อที่จะระดมทุนเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าของโครงการอาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ซึ่งล่าสุดบริษัทฯ เตรียมจัดงานโรดโชว์นักลงทุนเพื่อนำเสนอข้อมูลศักยภาพกองทรัสต์และแผนเพิ่มทุน ในเร็วๆ นี้

กองทรัสต์ SPRIME เพิ่มศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เข้าลงทุนใน "โครงการอาคารซันทาวเวอร์ส ส่วนพื้นที่ค้าปลีก" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เป็นที่เรียบร้อย