สัมมนาโดนใจคนรักษ์สุขภาพ โดย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

27 Jun 2022

งานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26 ในปีนี้ มีงานสัมมนาที่น่าสนใจโดยกลุ่ม SAHAGROUP Healthcare & Wellness ซึ่งมี ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ บมจ.บูติคนิวซิตี้ พร้อมคณะทำงาน เตรียมจัดบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ 3 หัวข้อ

สัมมนาโดนใจคนรักษ์สุขภาพ โดย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
  • เวลา 13.30 น. "สุขภาพดีในสถานประกอบการ" ที่มุ่งสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานในองค์กร โดย นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) ร่วมด้วย คุณพีรเดช ลออธรรม ผู้พัฒนาโครงการ กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม และ Co-founder บริษัท Zanegrowth จำกัด
  • 14.30 น. "การใช้ชีวิตให้สุขภาพดี อายุยืน ยืนได้" โดย นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ (หมอแอมป์) ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนสคลินิก
  • 15.30 น. สัมมนาที่จะเน้นการพูดคุย ในเชิงปฏิบัติ และตัวอย่างจริง จะอยู่อย่างไรให้ หุ่นดี อนามัยดี ภูมิดี นอนดี โดย อาจารย์ ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย, และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.และ พลตรี ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล กรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย รอง ผอ. รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ รองประธานฝ่ายสถานประกอบการฯสมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ทั้งนี้ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565  ณ ห้อง Silk 4 ไบเทค บางนา โดยสอบถามเพิ่มเติม โทร. 065-732-1927 (คุณจริญทิพย์) และสำรองที่นั่งตาม QR Code หรือคลิ๊กลิงก์ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKqKWaZ8YtVNmlvcUUvZbpRxRdLBZl-DkUPVjvVP9VVgeufA/viewform

สัมมนาโดนใจคนรักษ์สุขภาพ โดย ปณิธาน ปวโรฬารวิทยา