วว. ร่วมประชุมสรุปผลงานและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด- 19"

15 Jun 2022

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมสรุปผลงาน "อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด - 19" โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. พร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ อว. เข้าร่วมการประชุม พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อขอบคุณหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานสถานการณ์วิกฤติโควิด - 19

วว. ร่วมประชุมสรุปผลงานและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด- 19"

โอกาสนี้ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าร่วมการประชุมและรับมอบโล่ฯ ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ วว. นำความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์ฯ สร้างโอกาสให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ *การแก้ปัญหาการว่างงาน โดยเปิดรับสมัครบุคลากรสนองนโยบายรัฐบาล ภายใต้ "โครงการ อว. สร้างงาน" จำนวนกว่า 270 อัตรา *ให้บริการทดสอบ วทน. ในการปรับปรุงระบบห้องความดันลบ (Negative pressure) ณ โรงพยาบาลศิริราช *ออกบทเฉพาะกาล ร่วมควบคุม ป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ ในกิจกรรมการตรวจประเมิน รับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และทดสอบหน้ากากอนามัย รองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม *ร่วมสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามกระทรวง อว. โดยการบริจาคทุนทรัพย์ มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากาก N 95 *สนับสนุนลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด โดยการมอบผลงานวิจัย "น้ำอิเล็กทรอไลต์" ให้แก่หน่วยงานเครือข่ายสำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค จำนวน 4,050 ลิตร และแจกเจลแอลกอฮอล์ผลงานวิจัย วว. จำนวนกว่า 4,000 หลอด ( 14 มิ.ย. 2565 ณ ห้องไทยจิตรลดา แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ )

วว. ร่วมประชุมสรุปผลงานและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด- 19"