ชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนเยี่ยมชม "งานเทศกาลไหมไทย 2565"

16 Dec 2022

จิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ (คนกลาง) ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นำคณะชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมงานเทศกาลไหมไทย 2565 (Thai Silk Festival 2022) จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในโครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา" จากกว่า 100 กลุ่มผู้ผลิต รวมทั้งงานหัตถศิลป์ และหัตถกรรมชั้นสูงภายในงาน เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศ

ชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนเยี่ยมชม "งานเทศกาลไหมไทย 2565"

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน ราชกัญญา ทรงสืบสาน ต่อยอด เผยแพร่ความงดงามของหัตถศิลป์ไทย และชมความสวยงามของเอกลักษณ์ผ้าไทยภาคต่างๆ ในนิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 4 ภาค อีกทั้งเรียนรู้เรื่องการทอผ้ากับนิทรรศการหม่อนไหม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนทอผ้าทั่วประเทศ ณ บริเวณหน้าห้องเพลนารีฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565