กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ "กระทงบนตู้ไปรษณีย์ไทย" ชมได้พร้อมกันในงานโพสต์ติเวิร์ส ไปรษณีย์กลางบางรัก

28 Nov 2023

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ "กระทงบนตู้ไปรษณีย์ไทย" ให้แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในวโรกาสเสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน "POSTiverse ส่งสุขไปทุกเวิร์ส 140 ปี ไปรษณีย์ไทย และงานแสดง ตราไปรษณียากรโลก 2566" ในโอกาสครบรอบ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทยและตราไปรษณียากรดวงแรก ของไทย โดยภาพ "กระทงบนตู้ไปรษณีย์ไทย" จะถูกจัดแสดง ณ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "เจ้าฟ้านักสะสม" บริเวณชั้น 1 อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมสิ่งของสะสมส่วนพระองค์ และพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ รวมถึงผลงานที่ทรงคุณค่า

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ "กระทงบนตู้ไปรษณีย์ไทย" ชมได้พร้อมกันในงานโพสต์ติเวิร์ส ไปรษณีย์กลางบางรัก

ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทาน "กระทงบนตู้ไปรษณีย์ไทย" มาพร้อมกับข้อความลายพระหัตถ์ "ในโลก" และ "นอกโลก" ซึ่งสอดคล้องกับการให้บริการของไปรษณีย์ไทยที่เป็นผู้ "ส่ง" พัสดุ จดหมาย รวมถึงเชื่อมโยงความสุขได้ทั่วโลก จากเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยที่มีอย่างครอบคลุม โดยยังสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน "POSTiverse : โพสต์ติเวิร์ส" ซึ่งเป็นการสะท้อนจักรวาลที่รวมความทรงจำ ปัจจุบัน และอนาคต ของไปรษณีย์ไทยไว้ในงานเดียว และยังเป็นช่วงเวลาของเทศกาลและประเพณีที่สำคัญของไทยอย่างวันลอยกระทงที่ตรงกับวันเดียวกันกับการจัดงาน

นอกจากภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทาน "กระทงบนตู้ไปรษณีย์ไทย" แล้ว ภายในโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "เจ้าฟ้านักสะสม" ยังมีการจัดแสดงสิ่งของสะสมที่จำลองมาจากพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ในพระตำหนักสวนปทุม โดยมีทั้งงานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ ของที่ระลึกจากต่างประเทศ สิ่งของต่างๆ ที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ภาพภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานที่จัดพิมพ์บนแสตมป์ในวาระสำคัญต่าง ๆ เช่น แสตมป์ ปีนักษัตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพได้ในงาน "POSTiverse ส่งสุขไปทุกเวิร์ส 140 ปี ไปรษณีย์ไทย และงานแสดงตราไปรษณียากรโลก 2566" 27 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2566 ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th
เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
X : @Thailand_Post
ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post
ติ๊กต็อก : @thailandpostchannel