นักเรียนทุน AMR "ปั้นช่าง สร้างชาติ" เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ AMR

21 Dec 2022

บมจ.เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR) ได้รับเกียรติจากคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ภายใต้โครงการ "ปั้นช่าง สร้างชาติ" ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของบริษัทฯ ที่ช่วยสนันสนุนด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายด้าน ESG ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพแต่ยังขาดโอกาส โดยมีนักเรียนทุนจำนวน 14 คน และคณาจารย์ 2 ท่านเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ AMR และฟังการบรรยายจากวิทยากร เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสกระบวนการ การทำงานในระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบเดินรถไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการน้ำ ระบบบริหารจัดการอาคารผ่านเทคโนโลยี Digital Twin และระบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยในการเยี่ยมชมครั้งนี้ นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AMR ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.เอเอ็มอาร์ เอเชีย กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

นักเรียนทุน AMR "ปั้นช่าง สร้างชาติ" เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ AMR