งานสัมมนาออนไลน์ "Thailand-Japan Sustainable Business Seminar for Carbon Neutrality"

22 Nov 2022

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีกำหนดจัดงานสัมมนาออนไลน์ "Thailand-Japan Sustainable Business Seminar for Carbon Neutrality" ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:30 - 12:00 น.

งานสัมมนาออนไลน์ "Thailand-Japan Sustainable Business Seminar for Carbon Neutrality"

ประเทศไทยกำลังดำเนินนโยบายส่งเสริม "โมเดลเศรษฐกิจ BCG" เป็นแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ ในขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นก็มีการดำเนินแผนยุทธศาสตร์ "Green Growth Strategy" อย่างเข้มข้น ทั้งสองประเทศพยายามผลักดันเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจัดการสภาพแวดล้อมพัฒนาควบคู่ไปด้วยกัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และในระดับนานาชาติระหว่างทั้งสองประเทศ

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เจโทร กรุงเทพฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีนายฮากิอูดะ โคอิจิ (H.E. Mr. HAGIUDA Koichi) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (METI) และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามเพื่อกระชับความร่วมมือกับ BOI ที่ดำเนินตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป เพื่อก่อให้เกิดห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งระหว่างญี่ปุ่นกับไทย และสนับสนุนนโยบายที่สำคัญของทั้งสองประเทศ เช่น การพัฒนาโมเดล BCG ในประเทศไทย รวมไปถึงเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

เพื่อแสดงถึงความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เจโทร กรุงเทพฯ และ BOI ได้จัดสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ เพื่อแนะนำนโยบายเกี่ยวกับการริเริ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยมีหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable) และการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เพื่อเป็นกุญแจสู่การริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้มีการจัดงานเจรจาธุรกิจขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วมกว่า 60 บริษัท และมีหลายบริษัทที่เกิดความร่วมมือทางธุรกิจขึ้นจริง อีกทั้งยังมีการจัดทำ ทำเนียบผู้ประกอบการญี่ปุ่น Sustainable Business for Carbon Neutrality Catalogซึ่งรวบรวมข้อมูลบริษัทญี่ปุ่นที่เข้าร่วม โดยจัดทำเป็นแค็ตตาล็อกสามภาษา ประกอบไปด้วย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอให้กับผู้ประกอบการที่สนใจในอนาคตอีกด้วย

รายละเอียดงานสัมมนาออนไลน์ [ Thailand-Japan Sustainable Business Seminar for Carbon Neutrality]

ชื่องาน"Thailand-Japan Sustainable business Seminar for carbon neutrality" (online)
วันเวลาที่จัดวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลาประเทศไทย 09:30 - 12:00 น. / เวลาประเทศญี่ปุ่น 11:30 - 14:00 น.*เปิดห้องสัมมนาออนไลน์ เวลาไทย 9:00น. เวลาญี่ปุ่น 11:00น.
ผู้จัดองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
หน่วนงานสนับสนุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA), สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (Embassy of Japan in Thailand) หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC, Bangkok)

กำหนดการ

  • กล่าวเปิดงาน โดย- นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)- นายคุโรดะ จุน ประธาน  องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ)
  • ปาฐกถา โดย- ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
  • บรรยาย ช่วงแรก : "มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG และตัวอย่างความสำเร็จ"- นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • บรรยาย ช่วงที่ 2: การนำเสนอโดยวิทยากรรับเชิญจากประเทศไทยและญี่ปุ่น

- นางสาวกรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

- ดร. บุตรา บุญเลี้ยง Head of Technology Strategy and Portfolio Management and Head of Climate Resilience Office บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

- นายชนม์ชญงค์ ไตรรัตน์เกยูร CEO บริษัท Increbio

- นายมิมุโระ มาสะฮิโกะ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท Nippon Steel Engineering Co., Ltd.

- นายคุโบะ ทาดาชิ CEO บริษัท AC Biode Co., Ltd.

  • Q&A
  • กล่าวสรุปและปิดงาน โดย- นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)- นายคุโรดะ จุน ประธาน องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ)

รูปแบบการจัด

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (Zoom Webinar)

ภาษา

ไทยและญี่ปุ่น (มีล่ามแปลพร้อม) *เนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ

รองรับ

1,000 คน

ค่าเข้าร่วม

ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.jetro.go.jp/thailand/topics/_492735.html

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ชุติมา ดวงพาณิช

โทร 081-700-5438

[email protected]