"ซิตี้แบงก์ คว้ารางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ต่อเนื่องปีที่ 13

25 Nov 2022

นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย (คนกลาง) รับมอบรางวัล "บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2565" (2022 AMCHAM CSR Excellence Recognition Award) ระดับแพลตตินัมจากสภาหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) จาก มร.โรเบิร์ต โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย (คนขวา) พร้อมด้วย มร.นายเจฟฟรี่ ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (คนซ้าย) ย้ำภาพองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและมุ่งส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง อันเป็นไปตามพันธกิจของบริษัทที่ใช้ความเชี่ยวชาญในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำมุ่งส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนทั่วโลก ผ่านโครงการส่งเสริม สร้างอาชีพ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงิน ฯลฯ ทั้งนี้ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 13 ปี โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมคอนราด แบงค็อก

"ซิตี้แบงก์ คว้ารางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ต่อเนื่องปีที่ 13