GPSC ร่วมเวทีเสวนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคต สู่การลดคาร์บอนของประเทศไทยในปี 2593

25 Nov 2022

นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารบริษัทในเครือและโครงการลงทุน (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท.. เข้าร่วมเสวนา DECARBONIZE THAILAND SYMPOSIUM 2022 ในหัวข้อ Decarbonizing the Energy Sector: Building a Sustainable Foundation for Thailand's Energy Supply ที่จัดขึ้นเพื่อให้องค์กรต่างๆ ด้านพลังงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือ มุ่งสู่เป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยในปี 2593 ซึ่ง GPSC ในฐานะบริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ได้เน้นย้ำเป้าหมายขององค์กรในการลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 10% ภายในปี 2568 และลดลง 35% ภายในปี 2573 เพื่อก้าวสู่องค์กรความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี 2603 ทั้งนี้ การเสวนาดังกล่าว จัดขึ้น ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ แกรนด์ ฮอลล์ กรุงเทพฯ

GPSC ร่วมเวทีเสวนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคต สู่การลดคาร์บอนของประเทศไทยในปี 2593