รพ.หัวเฉียว ดูแลหัวใจคุณ ด้วย.. โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ และผู้มีความเสี่ยง

29 Nov 2022

การตรวจสุขภาพหัวใจ บ่งบอกถึงการทำงานของหัวใจว่ามีความผิดปกติหรือไม่ หากตรวจพบความผิดปกติของหัวใจตั้งแต่แรกเริ่ม ทำให้มีโอกาสป้องกันไม่ใช้อาการรุนแรง หรือสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงที

รพ.หัวเฉียว ดูแลหัวใจคุณ ด้วย.. โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ และผู้มีความเสี่ยง

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมดูแลรักษาหัวใจให้กับทุกท่าน ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ และผู้ที่มีความเสี่ยง ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร.081-234-1363 02-223-1351 ต่อ 3473, 3474