บำรุงราษฎร์ องค์กรแห่งเดียวในไทยที่ได้รับการจัดอันดับ Top10 CMOs from Asia ปี 2022 สร้างชื่อเสียงด้านการบริหารการตลาดสู่ระดับสากล

28 Nov 2022

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นิตยสาร CEO Insight Asia ได้มีการประกาศการจัดอันดับ Top 10 CMO from Asia - 2022 ซึ่งคุณนภัส เปาโรหิตย์ Chief Marketing Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top 10 CMO (Chief Marketing Officer) from Asia - 2022 และยังเป็นคนไทยเพียงคนเดียวและองค์กรไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับอันทรงเกียรติของภูมิภาคเอเชียในปีนี้ นับเป็นการสร้างชื่อเสียงในด้านการบริหารการตลาดให้กับประเทศไทย ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นในธุรกิจสุขภาพของไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

บำรุงราษฎร์ องค์กรแห่งเดียวในไทยที่ได้รับการจัดอันดับ Top10 CMOs from Asia ปี 2022 สร้างชื่อเสียงด้านการบริหารการตลาดสู่ระดับสากล

ที่ผ่านมา คุณนภัสได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง รวมถึงมีประสบการณ์ทั้งในด้าน Creative และด้านการบริหารด้านการตลาดในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ สำนักข่าวต่างประเทศ เอเจนซี่โฆษณา ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว โทรคมนาคม สินค้าอุปโภคบริโภค การธนาคาร และโรงพยาบาล โดยในทุกบทบาทหน้าที่ ถือเป็นความท้าทายและบทพิสูจน์ใหม่ ๆ ที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและสนุกกับการเรียนรู้และตั้งใจทำสิ่งใหม่ ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน คุณนภัส เปาโรหิตย์ ดำรงตำแหน่ง Chief Marketing Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับผิดชอบด้านการตลาดและแบรนด์ให้กับองค์กร รวมถึงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นเพื่อส่งมอบข้อเสนอที่มีคุณค่าสำหรับผู้มาใช้บริการ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานภายในองค์กร รวมถึงสร้างการเติบโตด้านรายได้ให้กับองค์กรด้วยการวางกลยุทธ์และพัฒนาแผนการตลาดด้วยวิธีการใหม่ ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างตรงจุด รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป้าหมายของบำรุงราษฎร์เพื่อต้องการส่งมอบผลลัพธ์ในเชิงบวกและประสบการณ์ในการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย นับตั้งแต่ก่อตั้งมา 42 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีความมุ่งมั่นในการลงทุนด้านเทคโนโลยี แพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง และทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ เพื่อให้สามารถบรรลุผลการรักษาอย่างดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้ป่วยมาโดยตลอด

ด้านผลงานที่มีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางล่าสุดเมื่อปี 2564 ซึ่งทีมการตลาดได้รับรางวัล YouTube Works Award 2564 จากคลิปภาพยนตร์สั้นชุด Local HERO ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรหรือ 'DNA บำรุงราษฎร์' และจุดแข็งของแบรนด์ 'บำรุงราษฎร์' ที่ต้องการสื่อถึงความสำเร็จของคนไทยและความเก่งของแพทย์ไทยในความมุ่งมั่นบริบาลผู้ป่วยให้ปลอดภัย โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แม้ในภาวะวิกฤตโควิด-19 และยังเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้นักรบชุดขาวของไทยในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเชื่อมั่นด้าน Medical Tourism ให้กับประเทศ

สำหรับการจัดอันดับ CMO (Chief Marketing Officer) ในปี 2022 นี้ ได้พิจารณาจากผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่ง CMO จากธุรกิจชั้นนำในประเภทต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชีย ที่ได้ทุ่มเทนำประสบการณ์และทักษะความเชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของตนเองให้มีพัฒนาการและประสิทธิภาพสู่ตลาด รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนคุณค่าการแข่งขันในตลาดและการผลักดันการขยายตัวในตลาดอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ธุรกิจสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้แข่งขันระดับแถวหน้าผ่านความรู้ที่เชื่อถือได้และสามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดได้เป็นอย่างดี โดยรายชื่อทั้ง 10 รายชื่อนั้น ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างเคร่งครัดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านส่งเสริมประสบการณ์ลูกค้า นักวิเคราะห์ และบรรณาธิการของนิตยสาร

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ceoinsightsasia.com/magazine/cmo-from-asia/october-2022-issue-special3.html