สนพ.จันทบุรี เข้าร่วมเวทีพิจารณาโครงการระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดตะวันออก 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยาเขตสระแก้ว

18 Jan 2023

ผู้อำนวยการ สนพ.จันทบุรี เข้าร่วมเวทีพิจารณาโครงการระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดตะวันออก 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยาเขตสระแก้ว โดยเข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงกลุ่มจังหวัดตะวันออก 2 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาโครงการในรอบแรก

สนพ.จันทบุรี เข้าร่วมเวทีพิจารณาโครงการระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดตะวันออก 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยาเขตสระแก้ว

โดยมีจังหวัดได้นำเสนอโครงการดังนี้ 1)จังหวัดนครนายกนำงบประมาณเสนอโครงบ้านพอเพียงระดับจังหวัดและตำบล 32 ตำบล จำนวน 510 ครัวเรือน และโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน 2)จังหวัดปราจีนบุรีนำงบประมาณเสนอโครงบ้านพอเพียงระดับจังหวัดและตำบล 5 ตำบล จำนวน 210 ครัวเรือนและโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน 3)จังหวัดสระแก้วนำงบประมาณเสนอโครงบ้านพอเพียงระดับจังหวัดและตำบล 37 ตำบล จำนวน 700 ครัวเรือน 4)จังหวัดจันทบุรีนำงบประมาณเสนอโครงบ้านพอเพียงระดับจังหวัดและตำบล 16 ตำบล จำนวน 412 ครัวเรือน และโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน 5)จังหวัดตราดนำงบประมาณเสนอโครงบ้านพอเพียงระดับจังหวัดและตำบล 19 ตำบล จำนวน 480 ครัวเรือน โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (Big Rock) โดยคณะกรรมการพิจารณาได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการพัฒนา บริหารโครงการต่างๆเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

คณะกรรมการพิจารณาโครงการมีมติเห็นชอบในการอนุมัติโครงการทุกจังหวัด และได้นัดหมายวันพิจารณาโครงการครั้ง 2/2566 ในวันที่ 31 มกราคม 2566 ต่อไป

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit