เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ สานฝันเด็กด้อยโอกาส มอบเงินสนับสนุนโครงการ "LITTLE HEART TO ART"

17 Jan 2023

มร.มาร์โค เอนนีโล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการ "LITTLE HEART TO ART" งานศิลปะจากหัวใจดวงน้อย ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ (Community Children Foundation) และ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เพื่อจุดประกายความฝันเด็กด้อยโอกาสให้ได้ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการผ่านภาพวาดและการลงสี และยังสนับสนุนผลงานศิลปะของเด็ก ๆ ด้วยการนำมาจัดทำเป็นของที่ระลึกสำหรับมอบให้กับลูกค้า โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายทวีโชค สุโภภาค ผู้จัดการแผนกระดมทุนผู้อุปการะรายใหญ่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ ร่วมรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ สานฝันเด็กด้อยโอกาส มอบเงินสนับสนุนโครงการ "LITTLE HEART TO ART"

บรรยายภาพ (จากซ้าย)

  1. เจ้าหน้าที่เจนเนอรารี่ไทยแลนด์
  2. มร.มาร์โค เอนนีโล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์
  3. ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ
  4. นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์
  5. นายทวีโชค สุโภภาค ผู้จัดการแผนกระดมทุนผู้อุปการะรายใหญ่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ