อพวช. ให้การต้อนรับคณะจาก Department of Science,Technology and Innovation Corporation ราชอาณาจักรกัมพูชา

10 Jan 2023

ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ Dr. Ly Sokny Director, Department of Science, Technology and Innovation Corporation ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ ร่วมหารือความร่วมมือ และปรึกษาถึงแนวทางการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมทั้งเยี่ยมชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ

อพวช. ให้การต้อนรับคณะจาก Department of Science,Technology and Innovation Corporation ราชอาณาจักรกัมพูชา

อพวช. ให้การต้อนรับคณะจาก Department of Science,Technology and Innovation Corporation ราชอาณาจักรกัมพูชา