"ท่าเรือประจวบ" รับมอบโล่ประกาสเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสหัทยานาวี

04 Jan 2023

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อกองทัพเรือ ผู้ที่ให้การสนับสนุนกองทัพเรือ ในงานและกิจกรรมต่างๆ เพื่อรับเครื่องหมายสหัทยานาวี และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย

"ท่าเรือประจวบ" รับมอบโล่ประกาสเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสหัทยานาวี

พลเรือเอก เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานประกอบพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนายวิน  วิริยประไพกิจ  ประธานกรรมการบริหารบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ในโอกาสประกอบคุณงามความดี บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือโดยให้การสนับสนุนการค้นหา และช่วยชีวิตกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่เกิดเหตุอับปาง และมอบเครื่องหมายสหัทยานาวีพร้อมประกาศเกียรติบัตรกำกับเครื่องหมายให้กับคณะผู้บริหารที่สนับสนุนกองทัพเรือในการทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติร่วมกับกองทัพเรือจาก ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

"สหัทยานาวี" มีความหมายว่า "กองทัพเรือขอบคุณที่ได้รับความร่วมใจ" การประดับเครื่องหมายใช้ประกอบกับเครื่องแบบทุกชนิด โดยประดับที่ปกกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายชิดกับขอบกระเป๋าด้านใกล้กับดุมกลางลำตัวเสื้อ ถ้ามีเข็มหรือเครื่องหมายพิเศษชนิดอื่นประดับที่ปกเสื้อด้านซ้ายอยู่แล้ว ให้ประดับเครื่องหมายสหัทยานาวีถัดไปทางซ้ายของเข็มหรือเครื่องหมายพิเศษนั้น ๆ ถ้าเป็นเสื้อเครื่องแบบที่ไม่มีปกกระเป๋าบน ให้ประดับเครื่องหมายนี้บริเวณอกเสื้อเบื้องซ้ายในแนวเดียวกับกระเป๋าบน ถ้าประดับกับเครื่องแบบเฉพาะกาลสีพราง เครื่องแบบสนามของเหล่าทัพอื่น ให้ปักด้วยด้ายมันหรือไหมตามสีของเครื่องแบบแทนโลหะ เมื่อประดับเครื่องหมายนี้กับเสื้อแบบสากลนิยมให้ประดับ ที่ปกเสื้อด้านซ้าย

"ท่าเรือประจวบ" รับมอบโล่ประกาสเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสหัทยานาวี