เอสเอสไอ จัดสัมมนา “SSI Steel Construction Forum”

13 Aug 2019
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดสัมมนา "SSI Steel Construction Forum" เผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมด้านโครงสร้างเหล็กสำหรับงานก่อสร้าง พร้อมสร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการ วิศวกร นักออกแบบ และนักวิชาการ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการเหล็ก อาทิ นายวิกรม วัชระคุปต์ ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ประธานอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ Dr.Stefan Herion อาจารย์พิเศษ Karlsruhe Institute of Technology มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://construction-forum.ssi-steel.com/