อาร์เอส กรุ๊ป ตั้งเป้าลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ริเริ่มโครงการ "RS Net Zero" ผลิตกระเป๋าผ้ารีไซเคิลจากขวดพลาสติกในธีม RS MEETING CONCERT 2022

26 Dec 2022

อาร์เอส กรุ๊ป ตั้งเป้าลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ริเริ่มโครงการ "RS Net Zero" ผลิตกระเป๋าผ้ารีไซเคิลจากขวดพลาสติกในธีม RS MEETING CONCERT 2022 รายได้นำไปช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

อาร์เอส กรุ๊ป ตั้งเป้าลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ริเริ่มโครงการ "RS Net Zero" ผลิตกระเป๋าผ้ารีไซเคิลจากขวดพลาสติกในธีม RS MEETING CONCERT 2022

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป เชื่อมั่นในความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อลดของเสียในการดำเนินธุรกิจ พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงาน จึงริเริ่มโครงการ #RSNETZERO ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสู่การลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในองค์กร โดยหนึ่งในกิจกรรมใหญ่ที่ได้เริ่มต้นไปแล้ว คือ การแยกขยะขวดพลาสติกประเภท PET 1 ภายในองค์กรเพื่อนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิล พร้อมใส่ไอเดียสร้างสรรค์ให้กับขยะพลาสติกเหล่านี้ จนเกิดเป็นกระเป๋า #RSNETZERO ที่ทำจากเส้นใยรีไซเคิล 100% จำหน่ายใบละ 350 บาท ในงาน RS MEETING CONCERT 2022 ที่ผ่านมา โดยนำรายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย มอบสมทบทุนการทำงานให้กับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เผยว่า "อาร์เอส กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการทำงานด้านความยั่งยืนโดยใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายขององค์การสหประชาชาติ สำหรับแคมเปญ "RS Net Zero" เป็นโครงการที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงภายในปี 2568 ด้วยการชักชวนพนักงานในองค์กรให้เห็นความสำคัญของการจัดการขยะพลาสติก ซึ่งปัญหาขยะพลาสติกเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญของปัญหาโลกร้อน และเราหวังว่าการนำพลาสติกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดจำนวนขยะพลาสติกที่หลุดลอยปะปนสู่ธรรมชาติ โดยเริ่มจากการแยกขวดพลาสติกที่พนักงานใช้ดื่มทุกวัน พร้อมใส่ไอเดียสร้างสรรค์ให้กับขยะพลาสติกเหล่านี้ จนเกิดเป็นกระเป๋า #RSNETZERO ที่ใช้เส้นใยพลาสติกที่สะสมจากการแยกขวดของชาวอาร์เอสมาตลอดทั้งปี โดยกระเป๋า 1 ใบ ผลิตจากขวดพลาสติกขนาด 600 มล.จำนวน 20 ขวด ในขณะที่การดีไซน์มาในธีม RS MEETING CONCERT 2022 ซึ่งรายได้จากการขายกระเป๋าโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะมอบสมทบทุนการทำงานให้กับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก สถานีวิจัยอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ผศ. ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทำงานอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังงานอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและสัตว์ทะเลหายาก มากว่า 40 ปี กล่าวว่า "ที่ผ่านมา เรามักจะได้ยินข่าวรายงานการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากอยู่เป็นประจำ ซึ่งสาเหตุเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างการประมง และปัจจัยทางอ้อม เช่น ขยะทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติก คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดตั้งโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก สถานีวิจัยอันดามันขึ้น เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาสัตว์ทะเลหายาก 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ พะยูน โลมา วาฬ และเต่าทะเล ยังรวมถึงปลาชนิดต่างๆ เช่น ฉลาม กระเบน ฯลฯ เน้นพื้นที่เขตอันดามันเหนือ ครอบคลุมจังหวัดระนองและพังงา ซึ่งเป็นการทำงานเสริมทัพให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับโครงการ #RSNETZERO ที่ทางอาร์เอส กรุ๊ป จัดทำกระเป๋าขึ้นมาจากขวดพลาสติกรีไซเคิล หลายคนอาจเกิดคำถามว่ากระเป๋าผ้าเพียงไม่กี่ใบ จะช่วยได้สักเท่าไหร่? สำหรับนักอนุรักษ์แบบผม แค่ได้เห็นกิจกรรมดีๆ เพื่อทะเล ก็จะช่วยทำให้หลายๆ คนได้ฉุกคิด เริ่มเอาถุงผ้าที่มีออกมาใช้ มาช่วยกันลดขยะ ผมเชื่อว่าทุกครั้งที่มีโครงการแบบนี้เกิดขึ้น จะทำให้เกิดการตระหนักรู้ ซึ่งก็เป็นกำลังใจ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ให้คนทำงานด้านอนุรักษ์ที่อยู่บนเส้นทางเดียวกัน โดยเงินสมทบที่ได้มาจากการขายกระเป๋าทั้งหมด จะนำมาใช้เพื่อปรับปรุงสถานที่และการทำงานของเจ้าหน้าที่ อาทิ การปรับปรุงบ่อเลี้ยงเต่า และเพิ่มเติมเรื่องการอบรมให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้เรื่องการอนุบาลเต่าชั่วคราวระยะสั้น หากพบว่าป่วยหนัก ทางสถานีจะส่งต่อไปยังศูนย์ภูเก็ต เรียกได้ว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกระเป๋าใบนี้ ได้มีส่วนช่วยโรงพยาบาลขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับสัตว์ทะเลหายากที่เจ็บป่วย"

กระเป๋า #RSNETZERO ทำจากเส้นใยรีไซเคิล 100% เป็น Limited Edition ได้จำหน่ายหมดตามโควต้าภายในไม่กี่ชั่วโมง ในงาน RS MEETING CONCERT 2022 ที่ผ่านมา และจากการประมูลกระเป๋าผ้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีลายเซ็นของแต่ละศิลปินจาก RS MEETING CONCERT 2022 ซึ่งมีเพียง 16 ใบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,000 บาท

สามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ที่ www.rs.co.th และ https://www.facebook.com/RSGROUPOFFICIAL

อาร์เอส กรุ๊ป ตั้งเป้าลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ริเริ่มโครงการ "RS Net Zero" ผลิตกระเป๋าผ้ารีไซเคิลจากขวดพลาสติกในธีม RS MEETING CONCERT 2022