"กรุงไทย" สนับสนุนกิจกรรมกรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 19

10 Oct 2022

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดงาน "CGD We Run" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ สะพานชลมารถวิถี จ.ชลบุรี โดยมี นายสุทธิรักษ์ พาทรัพย์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ผู้บริหาร และพนักงานร่วมงาน ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนการจัดงานและออกบูธกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสุขภาพพลามัยที่ดีให้กับบุคลากรกรมบัญชีกลางและประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น สอดคล้องกับ 5 Ecosystems หลักของธนาคาร ตามวิสัยทัศน์ "กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน" ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

"กรุงไทย" สนับสนุนกิจกรรมกรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 19

"กรุงไทย" สนับสนุนกิจกรรมกรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 19