PDPC จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย PDPA ระดับอุดมศึกษา "PDPA Challenge 2023 by Krungthai x PDPC"

14 Sep 2023

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ (สคส. : PDPC) พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ พาทรัพย์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในโครงการ "PDPA Challenge 2023 by Krungthai x PDPC" ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 180,000 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับทักษะการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการนำไปประยุกต์ใช้ ทั้งยังเป็นการต่อยอดพัฒนาขีดความสามารถของนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาให้มีศักยภาพ และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ตัวแทนมหาวิทยาลัยจำนวน 28 แห่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมชิงชัย โดยมีนายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ กรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมเป็นสักขีพยาน รวมทั้ง ดร.นวนรรน ธีระอัมพรพันธ์ , ผศ. ศุภวัชร์ มาลานนท์ และ ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริมร่วมเป็นคณะกรรมการเฉลยคำตอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็ว ๆ นี้

PDPC จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย PDPA ระดับอุดมศึกษา "PDPA Challenge 2023 by Krungthai x PDPC"