มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมบริจาคสิ่งของให้กรมควบคุมโรค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

11 Oct 2022

คุณสุพร วัธนเวคิน (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออน ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่ม จำนวน 24,000 ขวด และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 10,000 ห่อ มูลค่ารวม 140,098 บาท ให้แก่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปบรรจุในถุงยังชีพสำหรับนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ (ที่ 5 จากขวา) อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ โดยการช่วยเหลือครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของมูลนิธิฯ ที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านทุนทรัพย์และสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยในภาวะต่าง ๆ ผ่านความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานภาครัฐที่มูลนิธิฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมบริจาคสิ่งของให้กรมควบคุมโรค  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม