เพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

04 Oct 2022

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ อาทิ ผาณิต พูนศิริวงศ์,ดารณี วัธนเวคิน,ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์,ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ,สุนทร สถาพร ,กิตติพงค์ เศวตกิติธรรม,ชาญกิจ ไตรรัตนานนท์ และ สถิตย์ ไม้งิ้ว มอบเงินจำนวน 500,000 บาท จากการแข่งขัน TU-CU FootRun ให้ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร รพ. และ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผอ.รพ. รับมอบ ณ อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อเร็วๆ นี้

เพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์