บจก.เพชรศรีวิชัย รับเกียรติบัตรโครงการภาคีร่วมใจขนส่งปลอดภัย ปี 2565

14 Nov 2022

คุณพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) กลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (PCE group) ผู้บริหารและเจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ บริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด (บริษัทในเครือ) เข้ารับเกียรติบัตรโครงการภาคีร่วมใจขนส่งปลอดภัย ประจำปี 2565 โดยนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล ณ. ห้องประชุมชั้น 5 กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร

บจก.เพชรศรีวิชัย รับเกียรติบัตรโครงการภาคีร่วมใจขนส่งปลอดภัย ปี 2565

โดยบริษัท เพชรศรีวิชัย จำกัด 1 ใน 82 ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งทางบก (ทั่วประเทศ) ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติเข้ารับรางวัลระดับดีเด่น จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงาน นับเป็นรางวัลที่แสดงออกถึงความตระหนักในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานสากล