TM สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

04 Nov 2022

นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 300,000 บาท ให้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี อาจารย์พรธเนศ สีนาค รักษาการหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ รวมทั้งกิจกรรมการกุศลอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

TM สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์  ให้กับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร