สนพ.หนองคาย เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเขตเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดหนองคาย)

31 Oct 2022

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดหนองคาย) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการและแนวทางความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุแปลงบ้านไชยา ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดที่ดินเลขที่ เนื้อที่ประมาณ 718-0-46 ไร่ โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาลบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

สนพ.หนองคาย เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเขตเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดหนองคาย)