NPS มอบถุงปันยิ้มให้ชุมชน ในโครงการ "เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน"

27 Oct 2022

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS จัดกิจกรรม CSR ในโครงการ "เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน" ครั้งที่ 10/2565ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยมอบถุงปันยิ้ม บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคและหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ในครัวเรือน ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า พื้นที่หมู่ 4 บ้านบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19

NPS มอบถุงปันยิ้มให้ชุมชน ในโครงการ "เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน"