NPS จัดกิจกรรม"พี่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด" เสริมสร้างความรู้เยาวชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

17 Aug 2023

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS จัดกิจกรรม"พี่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด" ณ โรงเรียนวัดบุยายใบ หมู่ 4 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 โดยให้ความรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การทิ้งขยะให้ลงถัง ตลอดจนการลดการใช้ถุงพลาสติก ที่สอดคล้องกับวันลดการใช้ถุงพลาสติกสากล ผ่านการวาดภาพระบายสี

NPS จัดกิจกรรม"พี่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด" เสริมสร้างความรู้เยาวชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า