สถาบันกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท 2 จัดกิจกรรม Smart Senior หยุดตัวสั้นลง…ภัยคุกคามจากโรคกระดูกพรุน"

26 Apr 2023

สถาบันกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท 2 จัดกิจกรรม Smart Senior "หยุดตัวสั้นลง…ภัยคุกคามจากโรคกระดูกพรุน" โดยมีการจัดฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัด อาทิ การจัดการประเมินความเสี่ยงและการป้องกันการพลัดตก หกล้มในผู้สูงอายุ การทำกายภาพบำบัด การรับประทานอาหารที่ดีต่อมวลกระดูก รวมถึงแนะนำนวัตกรรมการรักษาข้อเข่าเสื่อมในระยะเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (MICRO NEEDLE PATCH) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ข้อเข่าและข้อสะโพก และผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและออร์โธปิดิกส์ เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือ โรงพยาบาลเปาโล เป็นประธานในการเปิดงานพร้อมทั้งสรุปกิจกรรมดังกล่าว

สถาบันกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท 2 จัดกิจกรรม Smart Senior หยุดตัวสั้นลง…ภัยคุกคามจากโรคกระดูกพรุน"

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นพ.สุทธิพัฒน์ ไพโรจน์บริบูรณ์ เป็นวิทยากรพิเศษเพื่อให้ความรู้ในฐานกิจกรรม "หลังตรง หลังดี หลังจากนี้กระดูกไม่พรุน" และเจ้าหน้าที่พยาบาลเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ของสถาบันกระดูกและข้อได้เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ร่วมงานที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป เพื่อสร้างรอยยิ้มและความประทับใจกลับบ้าน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกว่า 80 ท่าน ณ ห้อง Staff Lounge ชั้น 6 อาคาร B โรงพยาบาลพญาไท 2