บีเจซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเพื่อสนับสนุน พัฒนา และดำเนินการด้านวิชาการ

26 Apr 2023

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ร่วมกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในบริษัทฯ การศึกษาดูงาน และวิทยากรพิเศษให้ความรู้นักศึกษาเพื่อให้เป็นบุคลากรคุณภาพออกสู่สังคมไทยในอนาคต  โดยมี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ  ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  เมื่อเร็ว ๆ นี้

บีเจซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเพื่อสนับสนุน พัฒนา และดำเนินการด้านวิชาการ