กทม.รุกให้บริการวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นและ LAAB กลุ่มผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ

27 Apr 2023

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กล่าวถึงการอำนวยความสะดวกการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด 19 แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า สนอ.ได้กำชับให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เร่งสำรวจและนำผู้สูงอายุในชุมชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้มารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว รวมทั้งติดตามผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 นานกว่า 3 เดือนให้มาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรือเสียชีวิตของผู้สูงอายุจากการติดเชื้อโควิด 19

กทม.รุกให้บริการวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นและ LAAB กลุ่มผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ

ขณะเดียวกันได้รณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้สมาชิกในครอบครัว รวมถึงผู้ดูแลใกล้ชิดให้ตระหนักถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และนำผู้สูงอายุมารับวัคซีน ตามกำหนด โดย กทม.ได้เปิดให้บริการจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB (Long Acting Antibody) แบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน QueQ หรือแบบ walk in ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง ๖๙ แห่ง ทุกวันพุธและวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) 51 เขตจตุจักร, ศบส.38 เขตดุสิต, ศบส.21 เขตวัฒนา, ศบส.43 เขตมีนบุรี, ศบส.29 เขตจอมทอง และ ศบส.40 เขตบางแค ขณะเดียวกันยังให้บริการฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้นที่สถานดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเคยให้บริการประจำ รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่บ้านผู้ป่วย กรณีเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วย