โรงพยาบาลพระรามเก้า คว้ารางวัล Thailand's Most Admired Company 2022-2023 ที่สุดขององค์กรธุรกิจที่มีความโดดเด่น ในยุค Next Normal

19 Apr 2023

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า เข้ารับรางวัล "Thailand's Most Admired Company 2022-2023 ในฐานะองค์กรกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีความโดดเด่น และมีศักยภาพเชิงการแข่งขัน" มีการขับเคลื่อนองค์กรผ่านนวัตกรรมต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการรับรู้ในด้านความเชื่อมั่น ศรัทธา และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ในงานมอบรางวัล 2022-2023 Thailand's Most Admired Company & 2023 Thailand's Most Admired Brand ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

โรงพยาบาลพระรามเก้า คว้ารางวัล Thailand's Most Admired Company 2022-2023 ที่สุดขององค์กรธุรกิจที่มีความโดดเด่น ในยุค Next Normal