ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง 4 คณะ เรียนรู้ "The New Gen:Opportunities and Challenges in Crypto,NFT&Defi @2023"

04 Apr 2023

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุทม ผนึกกำลัง คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ และสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "The New Gen: Opportunities and Challenges in Crypto,NFT&Defi @2023" ภายในงานพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมและบริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮสดิ้งส์ จำกัด มาถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับฟัง ณ ห้องออดิทรอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง 4 คณะ เรียนรู้ "The New Gen:Opportunities and Challenges in Crypto,NFT&Defi @2023"

ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง 4 คณะ เรียนรู้ "The New Gen:Opportunities and Challenges in Crypto,NFT&Defi @2023"