ม.รามคำแหง ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล

07 Apr 2023

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท โดยโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

ม.รามคำแหง ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล

ม.รามคำแหง ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล