สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโครงการแข่งขันกีตาร์ประเภทรวมวง เปิดรับสมัครนักกีตาร์คลาสสิกสำหรับวง PGVIM Guitar Orchestra

28 Mar 2023

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ โครงการแข่งขันกีตาร์ประเภทรวมวง / PGVIM Activities on Guitar Ensemble Competition

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโครงการแข่งขันกีตาร์ประเภทรวมวง เปิดรับสมัครนักกีตาร์คลาสสิกสำหรับวง PGVIM Guitar Orchestra

รับสมัครนักกีตาร์คลาสสิกสำหรับวง PGVIM Guitar Orchestra เพื่อแสดงในงาน PGVIM Internation Guitar Ensemble Competition 2023

รายละเอียดพร้อมใบสมัครสามารถดูได้ที่ https://forms.gle/zkMZ3BcF2PwwHeMy5