มกอช. ตรวจเยี่ยม Q Restaurant

22 May 2023

มกอช. ตรวจเยี่ยม Q Restaurant ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q

มกอช. ตรวจเยี่ยม Q Restaurant

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยนางสาวพจนา เหลือโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และคณะทำงานลงพื้นตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี นายมานพ ทาจาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมคณะ โดยเดินทางไปตรวจเยี่ยม ร้าน Q Restaurant ณ ร้านผินผิน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

เลขาธิการ มกอช. ได้ให้คำแนะนำและร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นางนันทิชา เทียมเมฆ เจ้าของร้านผินผินให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม ณ ร้านผินผิน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ร้านผินผิน ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) เมนูแนะนำได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวหมู ต้มเลือดหมู โจ๊กหมู และโจ๊กปลา โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ สะโพกหมู ลูกชิ้นหมู หมูเด้ง เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่อบแห้ง ตับหมู เลือดหมูก้อน จิงจูฉ่าย ไข่ไก่ ปลากะพงหั่นชิ้น และข้าว

โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) เป็นโครงการที่ส่งเสริมการบริโภค และการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต (GMP) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย หรือสินค้า Q โดยร้านอาหารที่ร่วมโครงการฯ จะนำวัตถุดิบที่ปลอดภัย มีคุณภาพ นำไปปรุงอาหารและรังสรรค์เมนูไปสู่ผู้บริโภค ปัจจุบัน มีร้าน Q Restaurant รวมทั้งสิ้น 3,331 แห่ง โดยเป็น Q Restaurant ระดับพรีเมี่ยม จำนวน 68 ร้าน จาก 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ชัยภูมิ พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก นครสวรรค์ พัทลุง อุดรธานี สิงห์บุรี แพร่ ระนอง ลพบุรี นครปฐม นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

มกอช. ตรวจเยี่ยม Q Restaurant
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit