R.C.S.A เปิดอบรมโดรนแปรอักษรจังหวัดชุมพร

26 May 2023

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และจังหวัดชุมพร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคใต้ ครั้งที่ 1  ที่ จังหวัดชุมพร

R.C.S.A เปิดอบรมโดรนแปรอักษรจังหวัดชุมพร

ในการนี้จึงขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการควบคุมโดรน การประยุกต์ใช้งานโดรนในด้านต่างๆ ตลอดจนการเขียนแพลนการบินโดรนแปรอักษร และเรียนรู้การบินในพื้นที่จริง ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมต้นตาลชั้น 3 เทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 100 ท่าน สมัครก่อนรับสิทธิ์ก่อน ปิดรับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 อบรมฟรี !

*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนด*

สอบถามเพิ่มเติม โทร 083-6869294

R.C.S.A เปิดอบรมโดรนแปรอักษรจังหวัดชุมพร