การประกวดแผนรณรงค์ ในหัวข้อ "ศิลปะการป้องกันตัวจากภัยออนไลน์" (EDC Pitching)

26 May 2023

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ร่วมกับ Dek-D จัดกิจกรรม ETDA Digital Citizen Pitching หรือ EDC Pitching เพื่อต่อยอดแนวคิดจากหลักสูตร EDC มาประยุกต์ใช้ให้เกิดกระบวนการในรูปแบบการประกวดแผนรณรงค์ ในหัวข้อ "ศิลปะการป้องกันตัวจากภัยออนไลน์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท รับสมัครและส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 4 มิ.ย. 66 (ปิดรับ 11.00 น.)

การประกวดแผนรณรงค์ ในหัวข้อ "ศิลปะการป้องกันตัวจากภัยออนไลน์" (EDC Pitching)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัด เพศ อายุ การศึกษา
 • สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน (1 ทีม สามารถส่งได้ 1 ผลงานเท่านั้น)
 • ผู้สมัครสามารถมีรายชื่อได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

รายละเอียดการเข้าร่วมการประกวด

ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/8WdtQdFSqVGDvsq87 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งจัดทำแผนรณรงค์ "ศิลปะการป้องกันตัวจากภัยออนไลน์" โดยมีขอบเขตการเขียนแผนดังต่อไปนี้

 • ชื่อแผนรณรงค์
 • กลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์
 • ปัญหา หรือความเข้าใจผิด หรือพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อภัยออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแก้ไข
 • แผนรณรงค์ อย่างน้อยควรประกอบด้วย ความรู้ที่ต้องการสื่อสาร รูปแบบสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร วิธีสื่อสารและแผนการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด แนบไฟล์เอกสารความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ขนาด 16 pt สามารถมีภาพประกอบได้
 • ตัวอย่างสื่อที่ใช้ในแผนการรณรงค์ (แนบในฟอร์มได้เลย) ซึ่งอาจเป็นชิ้นงานจริง เช่น รูป Infographic, โปสเตอร์, รูปล้อเลียน, บทความ, แผนภาพ หรือร่างแนวคิดที่จะใช้ผลิตสื่อในโครงการ เช่น สตอรี่บอร์ด, แบบร่างสำหรับการออกแบบภาพ หรือ บทละคร บทภาพยนตร์ เป็นต้น สามารถแนบไฟล์รูปภาพ, เสียง หรือวิดีโอได้
 • แผนรณรงค์ที่นำเสนอต้องสามารถปฎิบัติได้ในงบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท และใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปี

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook Fanpage : ETDA Thailand
 • LINE : @edctrainer
 • อีเมล : [email protected]
 • รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.dek-d.com/activity/62182/