ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือ กับเอ็นเทค แหลมฉบัง

25 May 2023

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมให้มีการวิจัยอีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทั้ง 2 สถาบันที่ร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมให้การต้อนรับ

ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือ กับเอ็นเทค แหลมฉบัง

โดยมี รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย ลงนามร่วมกับ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง โดยมี ผศ.ลักขณา เศาธยะนันท์ รองอธิการบดีสายงานบริหารและรักษาการคณบดี คณะบัญชี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบันร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 24 ชั้น 15 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือ กับเอ็นเทค แหลมฉบัง