คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จับมือไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น พัฒนาบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์

29 Nov 2023

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ในการผลิตและพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ บุคลากรสายงานวิชาชีพให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองหน่วยงาน ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามร่วมกับ คุณพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยมี ดร.มณิสรา บารมีชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย คุณณัฐพล ศรีทอง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ลงนามเป็นสักขีพยาน และมีผู้บริหารของทั้ง 2 องค์กรร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (อาคารสัญลักษณ์) อาคาร 24 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จับมือไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น พัฒนาบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จับมือไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น พัฒนาบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์