เขตบางรักล้างทำความสะอาดทางเท้า-จุดพักขยะย่านสาทร ช่องนนทรีย์

24 May 2023

นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตบางรัก กทม.กล่าวกรณีสื่อออนไลน์วิจารณ์ทางเท้าและจุดพักขยะบริเวณหน้าร้านจำหน่ายอาหาร ย่านสาทร ช่องนนทรีย์ ใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งมีคราบน้ำขยะและทางเท้าสกปรกว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะล้างทำความสะอาดทางเท้า จุดพักขยะ และถนนบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จากการตรวจสอบมีเจ้าหน้าที่เก็บขยะตามรอบการจัดเก็บที่กำหนดและล้างทำความสะอาดบริเวณจุดตั้งวางขยะอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่กวดขันการจัดเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณจุดตั้งวางขยะ เพื่อความสะอาดของพื้นที่ต่อไป

เขตบางรักล้างทำความสะอาดทางเท้า-จุดพักขยะย่านสาทร ช่องนนทรีย์