งานเซปซี ประจำปี 2566 เตรียมเปิดฉากที่เซี่ยเหมิน ชวนทั่วโลกร่วมส่งรายงาน

24 May 2023

สมาคมอุตสาหกรรมการจ่ายไฟฟ้าแห่งเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก (AESIEAP) และสภาไฟฟ้าแห่งประเทศจีน (China Electricity Council) สองผู้จัดงานเซปซี (CEPSI) ประจำปี 2566 ประกาศเชิญชวนผู้สนใจจากทั่วโลกร่วมส่งรายงาน อันเป็นความพยายามที่จะส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเผยแพร่ผลการวิจัยการจัดการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานและการปฏิรูปการใช้พลังงาน

เซปซี 2566 เป็นงานประชุมนานาชาติครั้งสำคัญที่สุดในภาคส่วนพลังงานและพลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปีนี้จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2566 ที่เซี่ยเหมิน เมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของจีน การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการขยายพลังแห่งอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าของจีนไปทั่วโลก และดำเนินโครงการ "แถบและเส้นทาง" (Belt and Road) ท่ามกลางการเร่งลดการปล่อยคาร์บอนและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวทั่วโลก

สำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะผู้จัดงานของเซปซีจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้

1. โอกาสนำเสนอผลงานในงานเซปซี 2566

2. ส่วนลดสำหรับเข้าร่วมงานเซปซี 2566

3. เผยแพร่รายงานทางเว็บไซต์เซปซี 2566

4. ทำโปสเตอร์ผลงานสำหรับจัดแสดงในงานเซปซี 2566

5. โอกาสเผยแพร่ผลงานในขั้นตอนการพิจารณาของเซปซี 2566

6. คณะกรรมการฝ่ายจัดงานเซปซี 2566 จะเสนอรายงานที่ผ่านการคัดเลือกสำหรับเผยแพร่และนำเข้าสู่ระบบค้นคืน (EI Retrieval System) ของวารสารรายใหญ่ ๆ ในอุตสาหกรรมพลังงานและพลังงานไฟฟ้าของจีน

กำหนดการส่งรายงาน

1.กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566

2. ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566

3. ส่งรายงานฉบับเต็มระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน ถึง 30 กรกฎาคม 2566

4. ผู้ตรวจสอบรายงานลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม พร้อมชำระเงินภายในวันที่ 1 กันยายน 2566

สำหรับหัวข้อรายงานในงานเซปซี 2566 ประกอบไปด้วย

1. การวางแผนเพื่อการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปการใช้พลังงาน

2. เทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าแห่งอนาคตเพื่อการส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า ตลอดจนระบบส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้าที่มั่นคงแข็งแกร่ง

3. เทคโนโลยีจากพลังงานสีเขียว

4. เทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ไมโครกริด และพลังงานไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์

5. การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการตลาดพลังงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนพลังงาน

6. การจำหน่ายไฟฟ้าและความพึงพอใจของลูกค้า

อีเมลถึง[email protected]