สมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย และ ไฟร์เวิร์คส ไทยแลนด์ นำทัพภาครัฐ - เอกชน จัดงาน Palmex Thailand 2023

30 Aug 2023

สมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย และไฟร์เวิร์คส ไทยแลนด์ นำทัพภาครัฐ - เอกชน จัดงาน Palmex Thailand 2023 ผลักดันการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมันไทย

สมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย และ ไฟร์เวิร์คส ไทยแลนด์ นำทัพภาครัฐ - เอกชน จัดงาน Palmex Thailand 2023

เริ่มแล้วงาน Palmex Thailand 2023 มหกรรมน้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมันแห่งชาติ งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในไทย พร้อมต้อนรับผู้ประกอบการกว่า 200 แบรนด์ จาก 10 ประเทศทั่วโลก โดยแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่วันที่ 17-18 ส.ค. 2566 ณ อาคารศูนย์ประชุมฯ อุบลรัตน์ราชกัญญา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (CO-OP) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทางด้าน มร.เคนนี่ ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ Palmex Thailand เป็นการครบรอบการจัดงานครั้งที่ 12 ในประเทศไทย ซึ่งงาน Palmex Thailand ถือเป็นเวทีระดับภูมิภาคที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วน ในทุกๆปี อาทิ กระทรวงพลังงาน, กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร,สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี, องค์กรเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยปาล์มน้ำมันยั่งยืน (RSPO), องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ในปีนี้ขยายพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ปาล์มน้ำมัน แบบครบวงจร จัดเต็มพื้นที่กว่า 2,000 ตร.ม. โดยการจัดงานในปีนี้ เราคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 1,500 คน จากทั่วภูมิภาคครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมหลัก

นอกจากนี้ยังจัดร่วมกับงานประชุมนานาชาติ Asia Palm Oil Conference (APOC) 2023 อีกหนึ่งเวทีการประชุมสำคัญด้านอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของไทย รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มปาล์มน้ำมันจากทั่วเอเชีย อาทิ คณะกรรมการน้ำมันปาล์มแห่งมาเลเซีย (MPOB) สมาคมน้ำมันปาล์มแห่งอินโดนีเซีย (IPOA) และคณะกรรมการการเจรจาโต๊ะกลมเพื่อการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) เพื่อมาอัพเดทเทรนด์ในธุรกิจปาล์มน้ำมัน ทั้งนโยบายและแผนงาน รวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ  และภายในงานยังมีเวทีเสวนาในเรื่อง "ขับเคลื่อนการผลิตด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมันไทย" ที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มาจากหน่วยงานภาครัฐและบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมมาให้ความรู้และหารือกันตลอดทั้ง 2 วัน

ส่วนไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ในปีนี้ อาทิ การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการกับผู้ผลิตได้พบปะกัน และโซน Workshop ที่ได้รับความร่วมมือจาก อุทยานวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทคโนโลยีไมโครเวฟ

สำหรับงานปาล์มเม็กซ์ ไทยแลนด์ ในปีนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ Palmex Thailand เดินทางมาถึงปีที่ 12 นับเป็นย่างก้าวที่ท้าทายและมีสิ่งอะไรใหม่ๆ ให้น่าติดตามกันตลอดทุกปี เราพร้อมสนับสนุนภาครัฐ-เอกชน ให้เกิดการจัดงานที่ช่วยผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทย รวมถึงการมุ่งมั่นในการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ ทั้งเรื่องของ กระบวนการเพาะปลูก และการผลิตน้ำมันปาล์ม จนไปถึงปลายน้ำที่เป็นผู้ประกอบการ

Palmex Thailand 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุมฯ อุบลรัตน์ราชกัญญา สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (CO-OP) จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมงาน www.thaipalmoil.com.

สมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย และ ไฟร์เวิร์คส ไทยแลนด์ นำทัพภาครัฐ - เอกชน จัดงาน Palmex Thailand 2023