วว. คว้า 3 รางวัล ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ITEX 2023 ณ ประเทศมาเลเซีย จากผลงานวิจัยพัฒนา Natural Rubber Coating- Patient Transfer Belt

15 May 2023

วว. คว้า 3 รางวัล ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ITEX 2023 ณ ประเทศมาเลเซีย จากผลงานวิจัยพัฒนา Natural Rubber Coating- Patient Transfer Belt

ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.เจต พานิชภักดี นักวิจัยอาวุโส ศนว. เข้ารับรางวัลจากผลงาน "Natural Rubber Coating - Patient Transfer Belt" ซึ่ง วว. ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการส่งผลงานนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ เนื่องในงาน 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX 2023) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยผลงาน วว. ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล ดังนี้

  1. Gold Medal Award, จากงาน ITEX 2023
  2. JIPA Award for Best Invention in Green Technology จากประเทศญี่ปุ่น
  3. WIIPA Special Award จากประเทศไต้หวัน

วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว. เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบของปัญหาราคายางพาราตกต่ำ จึงมีแนวคิดนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาพัฒนาโดยการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งผลงานสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยผลงาน "Natural Rubber Coating - Patient Transfer Belt" เป็นหนึ่งในผลงานวิจัยดังกล่าว โดย วว. พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบเข็มขัดกายภาพเคลือบยางพารา สำหรับใช้เป็นอุปกรณ์กายภาพบำบัด ช่วยประคองผู้ป่วยหรือผู้ที่รับการทำกายภาพบำบัด มีความกระชับกับสรีระ ไม่ลื่น ไม่กระด้าง คงทนต่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย วว. นำมาพัฒนาเพื่อทดแทนและลดการใช้วัตถุติบจากปิโตรเลียม ที่เป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้

อนึ่ง งาน 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX 2023) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566 ณ Kuala Lumpur Convention Centre Hall 1-4 จัดโดยหน่วยงาน MINDS (Malaysian Invention & Design Society) ซึ่งเป็นสมาคมการประดิษฐ์และการออกแบบแห่งมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานวิจัยระหว่างประเทศต่างๆ ตลอดจนเป็นเวทีของการเจรจาซื้อขายระหว่างนักประดิษฐ์ นักวิจัย และผู้ลงทุน เป็นตลาดกลางสำหรับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับมืออาชีพมากกว่า 1,000 ชิ้น และมีผู้เข้าชมงานกว่า 15,000 คน

 

 

วว. คว้า 3 รางวัล ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ ITEX 2023 ณ ประเทศมาเลเซีย จากผลงานวิจัยพัฒนา Natural Rubber Coating- Patient Transfer Belt