นิเทศนิด้า เปิดรับสมัคร ป.โท และ ป.เอก แล้ววันนี้

18 May 2023

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า เปิดรับสมัคร สำหรับใครที่สนใจอยากเรียนต่อ ป.โท ป.เอก ด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดมุมมองใหม่ๆ แบบนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ พลังทางความคิดที่ลึกซึ้งในการสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจัย วางแผน ประเมินผล และประยุกต์ในวิชาชีพและผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางนิเทศศาสตร์

นิเทศนิด้า เปิดรับสมัคร ป.โท และ ป.เอก แล้ววันนี้

เปิดรับสมัครปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

ภาคปกติ รับสมัคร วันนี้ - 23 มิ.ย. 66

ภาคพิเศษ รับสมัคร วันนี้ - 30 มิ.ย. 66

เปิดรับสมัครปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

รับสมัคร วันนี้ - 27 มิ.ย. 66

สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://gscm.nida.ac.th/th/course-phd.php

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-727-3317, 090-678-4690 หรือ Inbox https://www.facebook.com/NitadeNida