อินทรประกันภัย แต่งตั้ง "ธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร" ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านประกันภัยที่เติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน

02 May 2023

อินทรประกันภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันวินาศภัย ประกาศแต่งตั้ง นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

อินทรประกันภัย แต่งตั้ง "ธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร" ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านประกันภัยที่เติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน

นายธีรวุฒิ มีประสบการณ์ความรู้และความชำนาญในอุตสาหกรรมประกันและการเงินชั้นนำมากกว่า 20 ปี โดยได้เคยร่วมงานกับบริษัทชั้นนำมาแล้วมากมาย และเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทประกันภัยระดับโลกโดยเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้ นอกจากนี้ยังเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงที่นำพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จมาแล้วในหลากหลายด้าน อาทิ ฝ่ายขาย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารช่องทางการจำหน่าย และฝ่ายการตลาด การสร้างโมเดลทางธุรกิจที่นำข้อมูลเชิงลึกจากการศึกษาลูกค้ามาเป็นหลักในการวางกลยุทธ์ ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งมีความเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง จนสามารถพาองค์กรก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้สำเร็จ

"การเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ถือเป็นภารกิจที่มีความท้าทาย ผมพร้อมที่จะนำเอาความรู้ ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันและการเงิน มาขับเคลื่อนองค์กร และสานต่อแผนกลยุทธ์ของอินทรประกันภัย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการต่างๆ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรคู่ค้า เพื่อนำแบรนด์สู่การเป็นผู้นำด้านประกันภัยที่เติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน" นายธีรวุฒิ กล่าว

ล่าสุดทางอินทรประกันภัย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี 2566-2568 เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารสมาคมฯ ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit