วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566

02 May 2023

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566(รอบที่ 3 Admission) ระหว่างวันที่ 7- 13 พฤษภาคม 2566 สมัครได้ที่ https://student.mytcas.com

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมจบแล้วทำงานอะไร..สถาปนิกนักวิชาการ / นักวิจัย - เจ้าของกิจการ - นักพัฒนาโครงการ - นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - ที่ปรึกษาโครงการ - ผู้ประสานงานโครงการ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในจบแล้วทำงานอะไร...ผู้บริหารงานโครงการ ที่ปรึกษาโครงการออกแบบภายในผู้สอน นักวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์ ธุรกิจการค้าเครื่องเรือนและของตกแต่งรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ หรืองานออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566